Politiske møtedokument i juni og juli

Klikk for stort bileteFå med deg kva saker dei folkevalde skal behandle i juni og juli.

  
Vi skiftar til nytt saksbehandlingssystem. Det gjer at dei politiske møtedokumenta ikkje vert å finne i den vanlege innsynsløysinga i ein overgangsperiode. 

 

Nedanfor finn du møtedokumenta etter kvart som dei er klare. 

 

Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

 

Innkalling til møte 11. juni 2019 i fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne.

Protokoll frå møte 11. juni 2019 i fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

 

Levekårsutvalet 

 

Innkalling til møte 12. juni 2019 i levekårsutvalet

Protokoll frå møte 12. juni 2019 i levekårsutvalet

 

Teknisk utval

 

Innkalling til møte 13. juni 2019 i teknisk utval

Protokoll frå møte 13. juni 2019 i teknisk utval 

 

Administrasjonsutvalet

 

Innkalling til møte 18. juni 2019 i administrasjonsutvalet

Protokoll frå møte 18. juni 2019 i administrasjonsutvalet

 

Formannskapet

 

Innkalling til møte 18. juni 2019 i formannskapet 

Ettersende saker til formannskapet 18. juni 2019

Generalforsamling i Ulstein fjernvarme 18. juni 2019

Protokoll frå møte 18. juni 2019 i formannskapet 

 

Kommunestyret 

 

Innkalling til møte 20. juni 2019 i kommunestyret 

Ettersending 1 til kommunestyret 20. juni 2019 

Ettersending 2 til kommunestyret 20. juni 2019

Ettersending 3 til kommunestyret 20. juni 2019 

Protokoll frå møte 20. juni 2019 i kommunestyret 

 

Styret i Ulstein eigedomsselskap KF


Innkalling til møte 1. juli i styret i Ulstein eigedomsselskap KF 

Protokoll frå møte 1. juli i styret i Ulstein eigedomsselskap KF