På saklista til kommunestyret 24. januar

Pengar - Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Tilskota til dei ikkje-kommunale barnehagane for åra 2012–2017 er rekna ut på nytt. Kommunestyret skal gjere vedtak i sakene om den nye utrekninga.

Følg direktesendinga frå møtet

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar 2012–2017 – finansiering knytt til ny berekning (sak PS 19/4) 

Det er gjennomført ei gjennomgang av klager knytt til tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for perioden 2012 til og med 2017. Det er utrekna nye tilskot som vert lagt fram som enkeltsaker. Denne saka samlar trådane for finansiering.

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar – ny berekning 2012 (sak PS 19/5) 

Ulstein kommune har motteke klager på utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for åra 2012–2017. Denne saka gjeld 2012. Det er gjort ny vurdering av grunnlaget for utmåling, og dette fører til endra sum for tilskot til barnehagane. 

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar – ny berekning 2013 (sak PS 19/6) 

Ulstein kommune har motteke klager på utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for åra 2012–2017. Denne saka gjeld 2013. Det er gjort ny vurdering av grunnlaget for utmåling, og dette fører til endra sum for tilskot til barnehagane.

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar – ny berekning 2014 (sak PS 19/7) 

Ulstein kommune har motteke klager på utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for åra 2012–2017. Denne saka gjeld 2014. Det er gjort ny vurdering av grunnlaget for utmåling, og dette fører til endra sum for tilskot til barnehagane.

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar – ny berekning 2015 (sak PS 19/8) 

Ulstein kommune har motteke klager på utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for åra 2012–2017. Denne saka gjeld 2015. Det er gjort ny vurdering av grunnlaget for utmåling, og dette fører til endra sum for tilskot til barnehagane. 

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar – ny berekning 2016 (sak PS 19/9) 

Ulstein kommune har motteke klager på utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for åra 2012–2017. Denne saka gjeld 2016. Det er gjort ny vurdering av grunnlaget for utmåling, og dette fører til endra sum for tilskot til barnehagane. 

 

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar – ny berekning 2017 (sak PS 19/10) 

Ulstein kommune har motteke klager på utmåling av tilskot til ikkje-kommunale barnehagar for åra 2012–2017. Denne saka gjeld 2017. Det er gjort ny vurdering av grunnlaget for utmåling, og dette fører til endra sum for tilskot til barnehagane. 

 

Erstatningssøksmål mot Ulstein kommune for manglande inngripen etter barnevernlova av 1953 – spørsmål om rettsmekling og mandat (sak PS 19/11) 

Unnateke offentleg innsyn etter offentleglova § 13 og forvaltningslova § 13

 

Rekruttering av rådmann 

Saka blir ettersendt og er unnateke offentleg innsyn etter offentleglova § 23.1. 

 

Saksdokument og kontaktinformasjon

Her finn du saksdokumenta til møtet

Her finn du kontaktinformasjon til medlemmene i kommunestyret