Kva er ein god alderdom for deg?

Fløstranda - Klikk for stort bilete Per Eide Utvalet som jobbar med eldres levekår i Ulstein, ønsker å høyre frå deg.

Det er sett ned eit utval i Ulstein som skal jobbe med reforma «Leve hele livet».

Reforma dreier seg om trygg og aktiv alderdom. Utvalet jobbar no med å samle innspel om kva dette tyder i vårt lokalsamfunn.

Korleis vil du bu i alderdomen? Kva gir god fysisk og psykisk helse? Kva bør kommunen stille opp med? Kva kan du sjølv bidra med? Dette er noko av det utvalet gjerne vil høyre dine meiningar om.

Du er velkomen til å sende inn dine innspel på e-post til adressa livet@ulstein.kommune.no.

Bli også gjerne med i ordskiftet om temaet på Facebook-sida vår

Les meir om reforma