Koronaviruset: smitte og testing i Ulstein

Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Følg smittesituasjonen og sjå korleis du avtaler å ta ein test. 

  

Siste nytt

22. september: Det vart gjort 140 testar i Ulstein i veke 38. 1 person testa positivt, slik vi melde 18. september. 139 testsvar er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei.  

Sjå tidlegare meldingar nede på sida. 

 

Vi testar etter avtale 

 

Oversikt over testar

 • Utførde testar: 1698 

 • Positive testresultat (påvist smitte): 

  • 10 frå personar som bur i Ulstein 

  • 1 frå ein person som har reist til Ulstein for å jobbe 

  • 2 frå personar som bur i Hareid 

  • 2 frå personar som bur i Herøy 

  • I tillegg: 1 frå ein person som er folkeregistrert i Ulstein, men bur og er testa ein annan stad 

 • Negative testresultat (ikkje påvist smitte): 1683 

Oppdatert 22. september 2020  

 

Meldingar om testresultat

22. september 2020

 • Det vart gjort 140 testar i Ulstein i veke 38. 1 person testa positivt, slik vi melde 18. september. 139 testsvar er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei. 

18. september 2020

 • Ein person busett i Ulstein er no påvist smitta av koronaviruset. Vedkomande fekk smitten utanfor Møre og Romsdal og har sidan vore i isolasjon. 

16. september 2020

 • Det vart gjort 142 testar i Ulstein i veke 37. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

8. september 2020

 • Det vart gjort 187 testar i Ulstein i veke 36. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

31. august 2020 

 • Det vart gjort 182 testar i Ulstein i veke 35. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei som er testa. 

25. august 2020

 • Det vart gjort 124 testar i Ulstein i veke 34. 1 person testa positivt, slik vi melde 20. august. 123 testsvar er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei. 

20. august 2020

 • For første gong sidan slutten av mars er det no oppdaga eit nytt tilfelle av koronasmitte i Ulstein. Det er ein person som nyleg kom hit for å jobbe, som no har testa positivt.

 • Vedkomande har ingen symptom og er ikkje sjuk. Han har berre hatt nærkontakt med fire andre, som er kollegaene hans. Dei fire andre er også testa, og testane er negative.

 • Alle fem har vore i karantene sidan dei kom hit, og dei er no isolerte. 

17. august 2020

 • 143 personar vart testa i Ulstein i veke 33. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

11. august 2020

 • 85 personar vart testa i Ulstein i veke 32. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

3. august 2020

 • 32 personar vart testa i Ulstein i veke 31. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

27. juli 2020

 • 43 personar vart testa i Ulstein i veke 30. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

20. juli 2020

 • 43 personar vart testa i Ulstein i veke 29. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

13. juli 2020

 • 50 personar vart testa i Ulstein i veke 28. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

6. juli 2020

 • 36 personar vart testa i Ulstein i veke 27. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

3. juli 2020

 • 31 personar vart testa i Ulstein i perioden 22.–30. juni. Alle testsvara er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

17. juni 2020

 • Vi har fått svar på 14 testar som vart gjorde 15. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

15. juni 2020

 • Vi har fått svar på 11 testar som vart gjorde 12. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

12. juni 2020

 • Vi har fått svar på 21 testar som vart gjorde 10. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

10. juni 2020

 • Vi har fått svar på ti testar som vart gjorde 8. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

9. juni 2020

 • Vi har fått svar på åtte testar som vart gjorde 5. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

4. juni 2020

 • Vi har fått svar på seks testar som vart gjorde 2. juni. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

 • Vi har fått svar på seks testar som vart gjorde 29. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

 • Vi har fått svar på ein test som vart gjort 27. mai. Den er også negativ.

29. mai 2020

 • Vi har fått svar på 21 testar som vart gjorde 27. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

28. mai 2020

 • Vi har fått svar på åtte testar som vart gjorde 25. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

25. mai 2020

 • Vi har fått svar på åtte testar som vart gjorde 22. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

20. mai 2020

 • Vi har fått svar på 34 testar som vart gjorde 18. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

18. mai 2020

 • Vi har fått svar på 11 testar som vart gjorde 15. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

15. mai 2020

 • Vi har fått svar på 20 testar som vart gjorde 13. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

12. mai 2020

 • Vi har fått svar på sju testar som vart gjorde 11. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

11. mai 2020

 • Vi har fått svar på 14 testar som vart gjorde 8. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

8. mai 2020

 • Vi har fått svar på 17 testar som vart gjorde 6. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane.

6. mai 2020

 • Vi har fått svar på ni testar som vart gjorde 4. mai. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

4. mai 2020

 • Vi har fått svar på ni testar som vart gjorde 30. april. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

30. april 2020

 • Vi har fått svar på 13 testar som vart gjorde 28. april. Alle er negative, det vil seie at det ikkje er påvist smitte blant dei testa personane. 

27. april 2020

 • Vi har fått svar på sju testar som vart gjorde 23. april, alle er negative. Det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

23. april 2020

 • Vi har fått melding om at ein person som er folkeregistrert i Ulstein, er testa ein annan stad og har fått påvist koronasmitte. Vedkomande oppheld seg ikkje i Ulstein no og har ikkje vore her på fleire månader. 

 • Alle svara vi har fått på testar som er gjorde i Ulstein den siste veka, er negative. Det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

16. april 2020

 • Det er gjort 13 testar dei siste tre dagane. Vi har fått svar på tre, og dei er negative, det vil seie at dei tre personane ikkje er smitta av koronaviruset.

 • To nye personar busette i Ulstein er friskmelde. Det inneber at alle dei ni som tidlegare har fått påvist viruset, no er friskmelde. 

14. april 2020

 • Vi har fått svar på fire testar som vart gjorde i påskehelga. Alle er negative, det vil seie at dei fire personane ikkje er smitta av koronaviruset.

 • Elles er to nye personar no friskmelde og ute av isolasjon. 

9. april 2020

 • Vi har fått svar på dei ni testane som vart tekne tidlegare i veka. Alle ni svara er negative, det vil seie at personane ikkje er smitta av koronaviruset. 

2. april 2020

 • Fire personar som tidlegare har hatt koronaviruset er no erklært friske og dermed ute av isolasjon.

 • Vi har elles fått svar på åtte nye testar. Dei er alle negative, det vil seie at personane ikkje er smitta av viruset. 

1. april 2020

 • Det er no påvist to nye smittetilfelle blant busette i Ulstein. Totalt er ni personar påvist smitta av koronaviruset. Dei to nye tilfella er personar som er testa fordi dei har hatt nærkontakt med tidlegare smittetilfelle. Dei smitta er isolerte og personar dei har hatt nærkontakt med, er i karantene. 

 • Alle smittetilfelle vert spora for å finne smittekjelda. Det er rimeleg sikkert at kjeldene (utanlands og innanlands) er funne for smittetilfella i Ulstein, opplyser legetenesta. Til saman har fem tilsette i helse- og omsorgstenesta vår fått påvist smitte. Helsepersonell er blant gruppene det vert prioritert å teste. 140 personar er til no testa av legetenesta vår. 

31. mars 2020

 • I dag har vi fått svar på 14 av 19 testar som vart gjorde måndag 30. mars. Blant desse er det ein positiv (smitta) og 13 negative testresultat (ikkje smitta). Vi ventar svar på dei siste fem i morgon. 

 • Blant dei 19 som vart testa 30. mars, var det 16 personar med tilknyting til tidlegare smittetilfelle. Tre av personane er i gruppene det elles vert prioritert å teste. 

30. mars 2020

 • Det er påvist eit nytt tilfelle av koronasmitte blant busette i Ulstein. Det er gjort smittesporing for å finne ut kvar kjelda til smitten er, men det er framleis ukjent kvar personen har vorte smitta. Den smitta personen er isolert og andre i husstanden er i karantene. 

27. mars 2020

 • I dag har det kome to nye positive svar (påvist smitte) på testar som er utførde ved Ulstein legesenter. Det gjeld ein person som er busett i Hareid og ein som er busett i Herøy. 

25. mars 2020

 • Det er no påvist to nye smittetilfelle blant testane som er gjorde i Ulstein. Dei to personane har fått smitten i Noreg, men det er førebels ukjent kvar og når dei vart smitta. Dei to arbeider i helse- og omsorgstenesta i Ulstein. Tilsette i helse- og omsorgstenesta er blant gruppene det vert prioritert å teste. 

 • Dei to personane er ikkje alvorleg sjuke. Dei har vore i karantene sidan dei vart sjuke og er no isolerte. Det er sett i verk tiltak overfor dei som har hatt nærkontakt med dei. Smitteverntiltaka i helse- og omsorgsetaten er no forsterka, mellom anna er dagtilbodet stengt inntil vidare og brukarane får anna hjelp. 

22. mars 2020

 • Det er no registrert eit nytt tilfelle av påvist smitte. Også dette gjeld ein yngre person. Vedkomande har vore i utlandet og har vore isolert etter heimkomsten. 

20. mars 2020

 • Det er eit nytt tilfelle av påvist smitte. Det er ein yngre person som har testa positivt. Vedkomande har vore i utlandet og har vore isolert etter heimkomsten. 

17. mars 2020

 • Tysdag 17. mars er dei to første smittetilfella i Ulstein påviste. Det er to yngre personar i same husstand som har testa positivt for koronaviruset. Dei har vore i utlandet saman. Dei har vore i heimekarantene og held fram med isolering i heimen. Dei er ikkje alvorleg sjuke. 

 • Dei positive testane kjem etter at vi 16. mars sende inn 24 prøver til analyse. Vi har fått svar på 21 av prøvene: 19 negative og altså 2 positive. 

 

Gå til sida med siste nytt og oppdatert informasjon til innbyggarane om koronaviruset