Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

Her finn du forklaring på ulike karanteneomgrep.

Har du vore ute og reist? Her finn du FHI si oversikt over avgangar der personar som er smitta med korona har vore om bord på fly, skip, tog og buss.

  

Alt om korona

Vaksine

I Ulstein vaksinerer vi kvar onsdag. Ny status vert lagt ut  ein gong i veka, eller oftare om det er noko nytt å melde.

Status for vaksinering

12. mai 2021: Denne veka har personar i risikogruppene 5 og 6 - om lag ned til dei som er fødde i 1966, fått vaksine.

715 personar i Ulstein har fått to vaksinedosar og er fullvaksinerte. 2.107 har fått første dose.

Vi vaksinerer framleis berre med Pfeizer sin vaksine.

Vi sender ut SMS via C19 når det er din tur til å få vaksine.

6. mai 2021: 2020 personar har fått første dose med koronavaksinen Pfizer. 602 har fått dose to. 

Vi vaksinerer no personar i aldersgruppa 64-18 år - med underliggjande sjukdomar. Deretter startar vi på aldersgruppa 64 år og nedover - utan underliggjande sjukdomar. Vi får ikkje informasjon om kor mange vaksiner vi får, før veka før, og det er difor vanskeleg å seie nøyaktig når det er din tur.

28. april 2021: 1898 personar har til no fått første vaksinedose. Av desse har 454 også fått andre dose. Ulstein nyttar framleis berre Pfizer sin vaksine. 

Onsdag 28. april har vi vaksinert innbyggjarar ned t.o.m dei som er fødde i 1955. Neste onsdag vil vi halde fram med 1955-kullet og vidare nedover i alder. I tillegg vil vi starte å vaksinere dei med underliggjande sjukdomar - etter alder, dei eldste først.

22. april 2021: I veke 16 har 222 personar fått første vaksinedose (Pfizer). Totalt 1672 har no fått første dose. Vi har ikkje revaksinert denne veka, så talet på dei som har fått to dosar er framleis 362.

Frå og med veke 17 vert det mykje revaksinering. Vi får beskjed om tal på vaksinar frå veke til veke, så det er vanskeleg å seie noko om framdrifta på vaksineringa lang tid i forvegen. Vi har kome så langt i vaksineringa at vi har vaksinert delar av 1953-kullet.

14. april 2021: Per 14. april har 1462 personar i Ulstein fått sin første dose med vaksine. 362 har fått to dosar. Vi vaksinerer berre med Pfizer sin vaksine. 

Denne veka vart dei fleste fødde i 1950 vaksinerte. Det går no ut innkalling via SMS for vaksinering neste veke. Om lag 200 personar vert kalla inn. Det gjeld dei som er fødde t.o.m. april 1953.

7. april 2021: 1207 personar i Ulstein har fått første vaksinedose.359 har også fått andre dose. Vi bruker berre Pfizer sin vaksine. Det er seks veker mellom første og andre dose.

Les også: No kallar vi inn til vaksinering via sms

Innbyggjarar fødde i 1946, og nokre fødde i 1947, er kalla inn til vaksinering i veke 14. Vi vaksinerer også folk i risikogruppene langsmed, etter alder. Totalt om lag 220 personar. 

Vi har om lag 250 dosar for veke 15. 

31. mars 2021: 124 fekk første dose med vaksine i dag, og ein person fekk andre dose. 

25. mars 2021: Onsdag 24. mars vart det gjort 150 ny-vaksineringar. Alle har fått vaksinen frå Pfizer. No er 865 personar i Ulstein vaksinert med første dose, og 355 har fått andre dose. Onsdag vart innbyggjarar fødde i 1943 vaksinerte.

Vaksineringa held fram også i påska. Alle som skal inn då har allereie fått telefon om det. Når vi startar med vaksinering av folk under 75 år, sender vi SMS til dei som får tilbod om vaksine.

23. mars 2021: Vi vaksinerer i tråd med FHI. Vi held på med aldersgruppa 84-75 år. Deretter tek vi høgrisikogruppene, og så aldersgruppa 74 – 65 år .Sidan kjem vanleg risikogruppe under 65 år. Denne veka kjem vi til aldersgruppa 78 år og neste veke ned til 76 år. 

---

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Ulstein kommune nyttar vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer. Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har bestemt at vaksinering med AstraZeneca vert sett på pause.Les meir her.  

Vil du vaksinere deg? 

Vi tek kontakt når det er tid for vaksinering. Det er viktig at alle har gjort seg opp ei klar meining om dei ønskjer vaksine eller ikkje når dei vert oppringt. Dei vil då få time.

Når du vert kontakta og får tidspunkt for vaksinering, ber vi deg om å fylle ut eigenerklæringsskjemaet og ta det med ved frammøte for vaksinering. Du vert oppringt ei veke før.

Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten. 

Meir informasjon

Prioritering

Sidan vi får få vaksiner om gangen, skjer vaksineringa etter sentrale retningslinjer for prioritering:

 1. Bebuarar i sjukehjem og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Lista over sjukdommar/tilstandar i punkt 4 – 7 finn du hos FHI (FHI.no).

 

Status for testing og smitte

Oppsummert: 25 personar i Ulstein har testa positivt på korona sidan 31. mars i år.

11. mai

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Vedkomande har ingen symptom, men vart testa i innreisekarantene. Gjestearbeidaren er overført til isolasjon. Personen har ingen nærkontaktar. 

Testing i veke 18

102 personar tok koronatest i Ulstein i veke 18.

9. mai

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Vedkomande var i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Ei nærkontakt, også i innreisekarantene, er no i smittekarantene.

5. mai 

Fem gjestearbeidarar i Ulstein fekk tysdag kveld (4. mai) påvist koronasmitte. Dei fem var i innreisekarantene, og sit no i isolasjon. Dei har til saman ni nærkontaktar som er overført til smittekarantene.

Ulstein har til saman seks gjestearbeidarar i isolasjon med koronasmitte no, inkludert personen som testa positivt 30. april. Desse seks har til saman ti nærkontaktar.

Ein annan person i Ulstein er i karantene som følge av smitteutbrotet i Ålesund.

Testing veke 17

115 personar tok koronatest i Ulstein i veke 17.

30. april

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Personen var i innreisekarantene og er no overført til isolasjon. Vedkomande har ingen symptom. Ei nærkontakt er overført frå innreisekarantene til smittekarantene.

26. april

Ein gjestearbeidar har testa positivt for korona. Personen var i innreisekarantene, og testa positivt på test to. Vedkomande er overført til isolasjon. Der er ingen nye nærkontakter.

26. april

Tre personar i Ulstein er i smittekarantene og 13 russ er i ventekarantene i samband med koronautbrotet i Ålesund.

Sunnmørsposten opplyser at det er snakk om 41 smittetilfelle i Ålesund sidan torsdag, og at det ikkje er kontroll på smitta. Det vert m.a. oppmoda om at folk som har vore på Toldboden og Dråpe Kaffehus er merksame på symptom, og også elles om dei har vore i Ålesund siste dagane.

26. april

110 personar tok koronatest i veke 16.

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

Smittestatus sidan 12.03.2020

 • Positive testresultat (påvist smitte), inkludert testar andre har gjort: 

  • 19 personar som bur i Ulstein  

  • To personar som er folkeregistrert i Ulstein, men som bur og er testa ein annan stad 

  • 69 arbeidarar frå andre land 

  • To personar som bur i Hareid 

  • Tre personar som bur i Herøy  

 

 

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?
  Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

 •  

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Råd og retningslinjer

Nye nasjonale smitteverntiltak frå fredag 16. april 2021.

Rutinar for besøk på sjukeheimen og omsorgsbustadene på Alvehaugen.  (DOCX, 15 kB)(Gjeldande frå 25. mars 2021).

Påbod om munnbind på ferjer og hurtigbåtar.

Ulstein kommune følgjer elles dei nasjonale råda og tiltaka mot korona. Oppdatert informasjon finn du på Helsenorge.no.

Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset.
Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.

Oversikt over nasjonale tiltak frå regjeringa.