Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Alt om korona

Vaksine

Ny status vert lagt ut ein gong i veka, eller oftare om det er noko nytt å melde. 

Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten.

6. oktober

I dag har det vorte sett 102 dosar Pfizer-vaksiner, der mesteparten er revaksinering.

Neste dato for vaksinering er 20.oktober, og det er ledige dosar den dagen.

Oppmodar alle som ønskjer å ta vaksine om å kontakte oss per SMS: 477 54 774

Dette gjeld spesielt:

 1. Dei som vil ha sin første dose
 2. Dei som skal ha andre dose, og det har gått minst fire veker sidan første dose.
 3. Gravide i 2.-3.trimester
 4. Dei som etter råd frå lege skal ha ein tredje vaksinedose 
 5. Tidlegare takka nei, men ønskjer vaksine no

Det har kome nye råd frå FHI om ein tredje booster-dose til alle over 65 år. Det skal gå minst seks månadar mellom andre og tredje dose for denne gruppa. Vi vil kome med meir informasjon om bestilling av time til booster-dose.

 

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

 

Meir informasjon

Status for testing og smitte

25. oktober

Oppdatering måndag 25. oktober klokka 12.45: Alle hurtigtestar som vart tatt i tiandeklasse var negative.

Ein elev på tiandetrinn ved Ulstein ungdomsskule har testa positivt for korona. Smittevegen er kjent. Alle elevane i tiandetrinn får tilbod om å teste seg, og får også med seg hurtigtestar heim for sjølvtesting for den komande veka. Alle som testar seg kan gå på skule så lenge dei får negativ test. 

Det er også påvist smitte på hurtigtest i Sætra barnehage. Det går føre seg testing av personalet/born og det vert vidare oppmoda om at born med symptom vert testa av foreldre. Hurtigtestar vert delt ut i barnehagen. Ukjent smitteveg.

21. oktober

Ulstein kommune har fått melding om fire nye koronatilfelle. Alle gjestearbeidarar.

20. oktober

Ulstein kommune har fått melding om 12 nye koronatilfelle. Alle er knytt til utbrotet i verftsindustrien. 10 av dei er utanlandske gjestearbeidarar, ein er tilreisande frå annan kommune i Noreg, og ein er busett i Ulstein. Nærkontaktar vert hurtigtesta.

19. oktober

Det er meldt om fem nye tilfelle av koronasmitte i Ulstein. Fire av dei er gjestearbeidarar, og smitta knyter seg til det pågåande verftsutbrotet. Den femte personen er busett i Ulstein og er smitta etter reise i utlandet. 

15. oktober

Fire nye gjestearbeidarar har testa postitivt på korona. Desse var alle reie i isolasjon på grunn av positiv hurtigtest.

I tillegg har tre familiemedlemmer i ein husstand også testa positivt. Desse var i karantene og er no overført i isolasjon. 

14. oktober

Vi har i dag fått stadfesting på dei uavklarte hurtigtestane i høve gårsdagens statusrapport. Resultatet er seks nye smittetilfelle. Alle personane er gjestearbeidarar og tilknytta verftsindustrien. Dei var alle reie i isolasjon grunna positive hurtigtestar.
 

Oppmoding til uvaksinerte

Vi ser at vi no har aukande smitte i vår region og kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde kjem med ei ekstra oppmoding til uvaksinerte om å ta i mot tilbod om vaksinering.

- Vi vaksinerer både eigne innbyggjarar, gjestearbeidarar og andre som oppheld seg i kommunen. Neste vaksinasjonsdag er er onsdag 20. oktober og vi har då ledige dosar. Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten og vi tilbyr berre Pfeizer-vaksiner. 

- Kontakt oss på sms eller ring telefonnummer 477 54 774 om du vil bestille time til vaksine.

 

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

Ulstein kommune følgjer FHI sine retningslinjer i høve karantene og isolering.


 

 

 

 

 

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send SMS for å få time til testing.

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?

 • Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

Planlegg du reise til utlandet og usikker på kva reglar som gjeld?

Nordmenn på reise må gjere seg kjend med dei reglane som til ei kvar tid gjeld lokalt og forholde seg til dei. 

 

Koronasertifikat / koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom og resultatet dersom du har negativ koronatest.

Meir om koronasertifikat på Helsenorge.no.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Råd og retningslinjer
Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Barnehagane og skulane følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

 • Barnehagar og skular er opne, på grønt nivå.

 • Kulturskulen er open.

 • Kompetansesenteret er ope

Kultur og fritid

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar kan gjennomførast i tråd med myndigheitene sine anbefalingar.
Dei nye nasjonale retningslinjene og anbefalingane kan du lese meir om her.

 

Kultur og fritid i Ulstein

Ulsteinbadet

Sjøborg kulturhus og kino

Biblioteket

Bell ungdomsklubb