Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Alt om korona

Vaksine

I Ulstein vaksinerer vi kvar onsdag. Ny status vert lagt ut ein gong i veka, eller oftare om det er noko nytt å melde. 

22. 07.2021: 

4660 personar i Ulstein har fått første dose, 2196 har fått to dosar, og er fullvaksinerte.

Vi er no ferdig med å sende ut melding til gruppe 11 – Alder 25-39 år. Alle med bustadadresse i Ulstein kommune skal no ha fått SMS frå oss, om ikkje bed vi om at de tek kontakt med oss på 477 54 774. Det er fleire som ikkje svarar på meldinga og vi ønskjer at dei dette gjeld svarar snarast råd. Dei som bestiller seg time no vil få tilbod om vaksine 11. august. Ved spørsmål eller hjelp til bestilling er det berre å ta kontakt. 

MERK: Vi ser ei auke i personar som må utsette/bytte sin time til koronavaksinering. Vi sett pris på om timen du har fått tildelt kan tilpassast. Om dette er vanskeleg, ønsker vi så tidleg som mogleg beskjed, for å kunne tilby ein annan din time til koronavaksinering.

Om du er student og fått din første dose i Ulstein kommune – og tenkjer å ta andre dose på studiestad – gi beskjed og avbestill den timen  du har hjå oss.

Slik gjer du det med bestilling av time når du har fått SMS frå C19:
 

Klikk for stort bilete Klikk for stort bileteDet er fastlegane som prioriterer kven som skal få vaksine når, og vaksineringa skjer etter FHI sine sentrale retningslinjer for prioritering.
Når det vert din tur for å få vaksine i Ulstein, vil du få tilsendt SMS frå c19.no. I SMS'en er det ei lenke som du må trykke på for å logge deg inn. Du kjem då inn til ei side der du du kan bestille time eller takke nei til koronavaksinasjon

Bruk ID-porten (bankID) for å logge deg inn. 

Dersom du trykkjer på knappen "Bestill time til koronavaksinasjon", får du automatisk tildelt dato og klokkeslett for vaksinering (du får ikkje velje tidspunkt sjølv). Den tildelte timen kjem i ny SMS frå c19.no.    

Klikk for stort bilete  

 

 

Dersom du ikkje vil ha vaksine, er det berre å takke nei.

Dei som ikkje gir respons på SMS ved å bestille time eller takke nei til koronavaksinasjon, vert oppringt av helsestasjonen i Ulstein. Dersom dei ikkje tek telefonen, får dei ein SMS frå helsestasjonen. Om nokon av viktige årsaker treng å endre timen, så kan dei avbestille og legge inn tidlegaste dato ein er tilgjengeleg. Alle som får SMS, men som allereie har fått vaksine, bes ringe oss på 477 54 774. Ved spørsmål eller hjelp til bestilling, ta også kontakt med oss. 

 

Koronavaksinering i sommar

Ulstein helsestasjon vaksinerer for fullt gjennom heile sommaren. Dersom den tildelte timen kolliderer med feriereise kan du ringe direkte til helsestasjonen. Timen din blir då utsett til du er komen heim. 

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

Vi veit ikkje talet på dosar meir enn ei veke fram i tid, men dersom mengda held seg omtrent som per i dag i vekene framover, får vi ca 350-450 dosar per veke.

 

Status for vaksinering
 

14.07.2021:

4298 personar har fått første dose, 2018 har fått to doser og er fullvaksinerte.

Vi er no ferdig med å sende ut melding til gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år). Alle i gruppe 10 skal ha fått SMS frå oss, om ikkje kan du ringe oss på 477 54 774. Vi vil snart begynne å sende ut innkalling til gruppe 11 (alder 39-25 år). Vi oppfordrar alle til å svare så raskt som råd på SMS som blir utsendt frå oss. Følg lenkja for å takke ja eller nei til vaksine. Dersom ein takkar ja, vil ein automatisk få tildelt første ledige time. Om nokon av viktige årsaker treng å endre timen, kan dei avbestille og legge inn tidlegaste dato dei er tilgjengeleg til vaksinering. Alle som får SMS, men som allereie har fått vaksine, bes ringe oss på 477 54 774. Ved spørsmål eller hjelp til bestilling, ta også kontakt med oss.

Alle lærarar og barnehagetilsette som jobbar i kommunen skal no ha fått SMS frå oss.  

MERK: Vi ser ei auke i personar som må utsette/bytte sin time til koronavaksinering. Vi set pris på om timen du har fått tildelt kan tilpassast. Om dette er vanskeleg, ønsker vi så tidleg som mogleg beskjed, for å kunne tilby ein annan din time til koronavaksinering.
 

 

07.07.2021:

4098 personar har fått første dose, 1858 har fått to doser og er fullvaksinerte. 

Vi er no godt i gang med å kalle inn gruppe 10 – Alder 18-24 år og 40-44 år. Personar født i 2003-2001 og 1977-1979 har fått SMS frå C19. Vi oppfordrar alle til å svare så raskt som råd på SMS som blir utsendt frå oss. Følg lenkja for å takke ja eller nei til vaksine. Dersom ein takkar ja, vil ein automatisk få tildelt første ledige time. Om nokon av viktige årsaker treng å endre timen, så kan dei avbestille og legge inn tidlegaste dato dei er tilgjengeleg til vaksinering. Alle som får SMS, men som allereie har fått vaksine, bes ringe oss på 477 54 774. Ved spørsmål eller hjelp til bestilling, ta også kontakt med oss. 

Vi fortsetter å sende ut innkalling til lærarar og barnehagetilsette som jobbar i kommunen, alle vil få innkalling innan veke 32 . 

MERK: Vi ser ei auke i personar som må utsette/bytte sin time til koronavaksinering. Vi set pris på om timen du har fått tildelt kan tilpassast. Om dette er vanskeleg, ønskjer vi så tidleg som mogleg beskjed, for å kunne tilby ein annan din time til koronavaksinering. 

Om du  skal vere student/reise vekk til ei anna kommune til hausten, kan du få første dose i Ulstein kommune om du blir innkalla etter di aldersgruppe, deretter få tilbod om dose to ved di komande kommune til hausten. 
Vi sett også vaksine på studentar som er heime i ferien, men dei må vente til vi er komne til deira aldersgruppe her. 

Vi har ikkje oversikt over alle som tidlegare har fått vaksine i kommune, og vi søker ikkje opp kvar enkelt person i Sysvak. Set pris på forståing for dette og eit stort ønskje om at dykk gir beskjed om dokker har fått SMS frå oss og har fått vaksine i ei anna kommune.
 

30.06.2021:
3889 personar har fått første dose, 1827 har fått to doser, og er fullvaksinerte. 

Vi er no ferdig med gruppe 9 (alder 45-54 år). Alle som er født i 1976 skal ha fått SMS, om ikkje ta kontakt med oss på tlf. 477 54 774. Vi har no starta med å kalle inn gruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år). Personar født i 2003 og 1977 har fått SMS frå C19, og kan følgje lenkja for å takke ja eller nei til vaksine. 

Vi fortset å sende ut innkalling til lærarar og barnehagetilsette som jobbar i kommunen. 

MERK: Mange som er født i 2003 er registrert på foreldra sine mobilnummer i folkeregisteret, dykk må ta kontakt med oss for å legge inn rett nummer.
 

---

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Er du student og treng koronavaksine?

Ulstein kommune nyttar vaksinen Comirnaty frå BioNTech og Pfizer.

Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten. 

Meir informasjon

Prioritering

Sidan vi får få vaksiner om gangen, skjer vaksineringa etter sentrale retningslinjer for prioritering:

 1. Bebuarar i sjukehjem og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdommar/tilstandar 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Lista over sjukdommar/tilstandar i punkt 4 – 7 finn du hos FHI (FHI.no).

 

Status for testing og smitte

Oppsummert: 59 personar i Ulstein har testa positivt på korona i år. Totalt i Ulstein 118 sidan mars 2020.

 

24. juli

To personar har testa positivt for korona. Dei to var allereie i karantene og er no overført til isolasjon. Tilfella er knytt til eit av smittetilfella som vart meldt 21 juli. Det er ingen nye nærkontaktar som må i karantene.

I tillegg er seks personar i Ulstein i karantene i samband med eit smittetilfelle i Volda.

22. juli

To personar har testa positivt for korona. Dei to var allereie i karantene og er no overført til isolasjon. Dei er knytt til eit av smittetilfella som vart meldt 21. juli, der ein person har vore på leir/reise annan stad i Noreg. Det er snakk om delta-varianten av koronaviruset.

21. juli 

Nok ein person i Ulstein har testa positivt for korona. Vedkomande har vore på jobb ein annan stad i landet, og testa seg ved retur til Ulstein. To nærkontaktar er i karantene. Det er snakk om delta-varianten av koronaviruset.

21. juli 

Ein person busett i Ulstein har testa positivt for korona. Personen har vore på leir ein annan stad i Noreg. Seks nærkontaktar i Ulstein er sett i karantene. Alle leirdeltakarane er også sett i karantene. Det er snakk om delta-varianten av koronaviruset.

14. juli 

Kommuneoverlege Norunn Kirkebø Elde melder at vi no har fått svar på test 2 på dei som sit i karantene i karantene i samband med smittetilfellet som vart meldt 6. juli. Alle har testa negativt - både dei 10 heimbuande i Ulstein, i tillegg til dei 10 andre som kjem frå andre kommunar i landet. Dei tjue nærkontaktane er no ute av karantene.

Personen som hadde testa positivt for korona 6. juli er frisk og nærast symptomfri. Vedkomande slepp ut av isolasjon i kveld. 

Ulstein kommune følgjer FHI sine retningslinjer i høve karantene og isolering.

Testing i veke 27

94 personar tok koronatest i Ulstein i veke 26.
 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

 

 

Planlegg du reise til utlandet og usikker på kva reglar som gjeld?

Nordmenn på reise må gjere seg kjend med dei reglane som til ei kvar tid gjeld lokalt og forholde seg til dei. 

Her har vi samla nyttig informasjon som kan vere til hjelp dersom du skal reise til utlandet i sommar og kva reglar som gjeld.

Råd og retningslinjer
Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

 • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
  Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send sms for å få test dagen etter (følg lenka)

 • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?
  Ring legevakta på tlf. 116 117. 

 • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

 • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

 •  

Koronasertifikat / koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom og resultatet dersom du har negativ koronatest.

Meir om koronasertifikat på Helsenorge.no.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Barnehagane og skulane følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

 • Barnehagar og skular er opne, på grønt nivå.

 • Kulturskulen er open.

 • Kompetansesenteret er ope

Kultur og fritid

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar kan gjennomførast i tråd med myndigheitene sine anbefalingar.
Dei nye nasjonale retningslinjene og anbefalingane kan du lese meir om her.

 

Kultur og fritid i Ulstein

Ulsteinbadet

Sjøborg kulturhus og kino

Biblioteket

Bell ungdomsklubb