Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

koronatest, laboratorie - Klikk for stort bilete Pexels/Martin Lopez Folkehelseinstituttet har oppretta eit eige nummer for dei som har generelle spørsmål om koronaviruset: 815 55 015. Du kan også nytte deg av helsenorge.no for oppdatert informasjon. Her er også chatteneste for dei med spørsmål om korona.

  

Alt om korona

Vaksine

I Ulstein vaksinerer vi kvar onsdag. Ny status vert lagt ut ein gong i veka, eller oftare om det er noko nytt å melde. 

Vaksineringa finn stad ved helsestasjonen på Reiten.

 

15. september

15.september vart det sett 275 Moderna-vaksiner i Ulstein kommune. Av desse fekk 16 personar si første dose.

FHI har utarbeidd ei oversikt over kven som bør få ein tredje dose med koronavaksine, basert på diagnose og/eller medikamentbruk: https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

Vi har allereie byrja å gi vaksiner til dei dette gjeld, og ber aktuelle personar om å ta kontakt med oss for å bestille time.

22. september skal dei mellom 12-15 år prioriterast for vaksinering, og i tillegg dei som er 16 og 17 år som ikkje allereie har fått vaksine. Viser til info sendt ut til skulane, og til kommunen sine nettsider.

Gravide i 2. og 3. trimester er anbefalt å ta vaksine, og kan ta kontakt med helsestasjonen for time.

Vi har god tilgang til vaksiner dersom nokon ønskjer å framskunde dose to (minimum 4 veker sidan første dose), eller tidlegare har takka nei og no ønskjer vaksine. Kontakt helsestasjonen på: 477 54 774

 

 

Vaksinehistorikk i Ulstein.

Kontaktinfo: Ulstein helsestasjon.

 

Slik gjer du det med bestilling av time når du har fått SMS frå C19:

Når det vert din tur for å få vaksine i Ulstein, vil du få tilsendt SMS frå c19.no. I SMS-en er det ei lenke som du må trykke på for å logge deg inn. Du kjem då inn til ei side der du du kan bestille time eller takke nei til koronavaksinasjon

Bruk ID-porten (bankID) for å logge deg inn. 

Dersom du trykkjer på knappen "Bestill time til koronavaksinasjon", får du automatisk tildelt dato og klokkeslett for vaksinering (du får ikkje velje tidspunkt sjølv). Den tildelte timen kjem i ny SMS frå c19.no.     

Dersom du ikkje vil ha vaksine, er det berre å takke nei.

Dei som ikkje gir respons på SMS ved å bestille time eller takke nei til koronavaksinasjon, vert oppringt av helsestasjonen i Ulstein. Dersom dei ikkje tek telefonen, får dei ein SMS frå helsestasjonen. Om nokon av viktige årsaker treng å endre timen, så kan dei avbestille og legge inn tidlegaste dato ein er tilgjengeleg. Alle som får SMS, men som allereie har fått vaksine, bes ringe oss på 477 54 774. Ved spørsmål eller hjelp til bestilling, ta også kontakt med oss. 

---

Meir informasjon

Status for testing og smitte

20. september

170 personar tok koronatest i Ulstein i veke 37.

16. september

Denne veka har kommunen tilbydd kohorttesting på 10. klassetrinn på ungdomsskulen og på 7. klassetrinn på alle barneskulane.

Vi har no fått svar på alle testane. Ingen positive.

15. september

Ulstein kommune har fått melding om to nye tilfelle av koronasmitte. Fem nærkontaktar er sett i karantene. Smittesporing pågår.

Testing veke 36

245 personar tok koronatest i Ulstein i veke 35. 

9. september

Ein person har testa positivt for korona. Vedkomande er ein gjestearbeidar som var i innreisekarantene, og som no er overført til isolasjon. Ingen nærkontaktar.

Kommunen har også fått svar på kohorttestane frå 10. trinn (fire klasser) på ungdomsskulen. Alle er negative.

Testing veke 35

230 personar tok koronatest i Ulstein i veke 35.

 

Sjå oversikt over alle smittetilfella sidan mars 2020.

 

Ulstein kommune følgjer FHI sine retningslinjer i høve karantene og isolering.


 

 

 

 

 

Koronatesting

Vi testar etter avtale 

Sjekk om du bør teste deg ved hjelp av koronasjekken.

  • Er du sjuk, har du forkjølingsliknande symptom, har du vore i kontakt med nokon som er smitta eller har du vore i utlandet eller i andre utsette område? Kontakt Ulstein legesenter og avtal ein test.
    Ring 70 01 89 89 kl. 8–14 på kvardagar eller send SMS for å få time til testing.

  • Treng du tilsyn av lege på grunn av akutt sjukdom utanom telefontida til legesenteret?

  • Ring legevakta på tlf. 116 117. 

  • Teststasjonen i Ulstein er lokalisert ved Ulstein legesenter i Sjøgata 1.

  • Du får prøvesvar på koronatesten i løpet av 1-4 dagar. Helsenorge har meir informasjon om prøvesvar.

Planlegg du reise til utlandet og usikker på kva reglar som gjeld?

Nordmenn på reise må gjere seg kjend med dei reglane som til ei kvar tid gjeld lokalt og forholde seg til dei. 

Her har vi samla nyttig informasjon som kan vere til hjelp dersom du skal reise til utlandet i sommar og kva reglar som gjeld.

Koronasertifikat / koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom og resultatet dersom du har negativ koronatest.

Meir om koronasertifikat på Helsenorge.no.

Du kan logge deg inn i sertifikatet ditt her.

Råd og retningslinjer
Skule og barnehage

Skule og barnehage 

Barnehagane og skulane følgjer trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderingar av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringar i smittesituasjonen.

  • Barnehagar og skular er opne, på grønt nivå.

  • Kulturskulen er open.

  • Kompetansesenteret er ope

Kultur og fritid

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktivitetar kan gjennomførast i tråd med myndigheitene sine anbefalingar.
Dei nye nasjonale retningslinjene og anbefalingane kan du lese meir om her.

 

Kultur og fritid i Ulstein

Ulsteinbadet

Sjøborg kulturhus og kino

Biblioteket

Bell ungdomsklubb