Koronasituasjonen: samla informasjon til deg som bur i Ulstein

Følg med på situasjonen lokalt og få med deg viktig nasjonal informasjon. 

  

NASJONALE RÅD OG REGLAR: sjekk om du bør teste deg | førebygg smitte | karantene og isolasjon | reiser | risikogrupper | samlingar og arrangementendring i nasjonale tiltak | other languages 

VED MISTANKE OM SMITTE

 

 

Status i Ulstein 

 

Smitte og testing

 

Støtte og hjelp

 

Kultur og fritid

 

Helse og omsorg

 

Skule og barnehage 

 

Andre tenester