Hugs å søke om barnehageplass

Hugs å søke om barnehageplass

Søknadsfristen for å søke om barnehageplass er 1. mars.

Barn som er fødde innan 30. november 2023, og som er busett i Ulstein kommune, har etter søknad rett til plass i hovudopptaket.

Barn som fyller 1 år i september–november 2023 har rett til barnehageplass innan utgangen av den månaden det fyller eitt år.

Du skal bruke elektronisk søknadsskjema når du søker. 

Sjå også samlesida vår for barnehagane.

Søknadsfristen er 1. mars 2024

 


Du kan søke om plass i desse barnehagane

Kommunale barnehagar

  • Almejordet barnehage
  • Sundgotmarka barnehage

 

Private barnehagar

  • Blåtinden barnehage SA
  • Norlandia Støylane barnehage
  • Høddvollbarnehagen Al
  • Sætra barnehage AS
  • Preg barnehager Ulsteinvik AS
  • Vikemarka barnehage AS

 

Kven kan søke?

  •  nye søkarar
  •  alle som ønsker endring av plass, eller overflytting til annna barnehage