Gratis strøsand til eldre

Klikk for stort bilete Svein Arne Orvik Frivilligsentralen deler ut gratis strøsand til eldre. Dette er eit enkelt, men viktig tiltak for å hindre lårhalsbrot. 

Du kan hente ein sandsekk hos Inger Anne Dimmen på Frivilligsentralen i Skollebakken 6 mellom kl. 9 og 15 på kvardagane.

Takk til sanitetsforeininga for samarbeidet om dette gode tiltaket!