Budsjett og økonomiplan 2023–2026

Kommunedirektør Verner Larsen har lagt fram sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026. 

Kommunedirektør Verner Larsen. Janne-Marit Myklebust

Her kan du lese framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2023–2026: 

Kommunedirektøren si tilråding

Investeringsoversikt – 10-åring investeringsplan

Innspel driftstiltak 2023–2026

 

Sjå video frå folkemøtet som vart halde 7. november: