Vatn

Vassbrot på Sunes

18.08.2017

Vasslaus?

Skuleelev

Skulestart 2017/2018

15.08.2017

Grunnskulane i Ulstein er klare til skulestart måndag 21. august, til litt ulike tidspunkt

Valurne

Val 2017

14.08.2017

Frå 10. august kan du førehandsrøyste ved stortingsvalet. Sjølve valdagen er 11. september. Hugs å ta med legitimasjon med namn, fødselsdato og bilde når du skal røyste.

Marihøne

Hit eit steg, og dit eit steg, dansar eg fram på skuleveg

03.08.2017

Ulstein kommune har 3 nytilsette rektorar som gleder seg skulestart.

Ulstein

Sei meininga di om kommuneplanen

07.07.2017

Korleis vil du at Ulstein-samfunnet skal utvikle seg? Kva skal vi bruke areala våre til? Kom med dine innspel og meiningar før kommuneplanen vert vedteken! Frist for innspel: 15. september 2017

Bytrappa

Innbyggarundersøking 2017

07.07.2017

Korleis vil vi ha det i Ulstein?

Tastatur

Open anbodskonkurranse

05.07.2017

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane.

Aktivitetsvenn

Bli aktivitetsvenn

03.07.2017

- dobbel glede!

TA TAK

TA TAK

30.06.2017

TA TAK er eit gratis kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. Kursstart 20. september 2017 - 6 kveldar - på Strandhuset ved Hakkalegarden

Ulstein bibliotek

Biblioteket stengt frå 1. september til 1. desember

27.06.2017

1. desember opnar det nye biblioteket i Ulstein Arena

Gravemaskin

Skal du bygge? .. og må du søkje?

11.05.2017

Nokre ting kan vi bygge utan å søkje kommunen om løyve

Talarstol

Du kan påverke

30.01.2017

Innbyggarinitiativ via mobiltelefon

Login for redigering