Vasskran

Vassutkoplinga på Dimnøya utvida

21.03.2018

Onsdag 21. mars kl. 18-22

Rådhuset - inngangspartiet

Ny opningstid

20.03.2018

Sentralbordet til Ulstein kommune og ekspedisjonen på rådhuset har endra opningstid.

Bål

Bålforbodet er oppheva

20.03.2018

17. mars vart det forbode å gjere opp bål i Ulstein og Hareid. Forbodet er no oppheva.

UKM 2018

– Gode representantar for vårt kulturelle mangfald

13.03.2018

Ungdommane som skal representere Ulstein og Hareid i UKM på fylkesnivå, er no valde ut.

Bli aktivitetsvenn

Bli venn med ein med demens

13.03.2018

Ulstein kommune arrangerer no ei ny runde med kurs for deg som vil bli Aktivitetsvenn. Bli med å gi ein med demens fleire gode dagar!

Ulstein Arena

Avviser krav frå prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena

05.03.2018

Ulstein kommune avviser at prosjekteringsgruppa for Ulstein Arena har krav på betaling ut over det avtalte budsjettet. Kommunen krev delar av honoraret tilbakebetalt og fremjar motkrav som overstig kravet frå prosjekteringsgruppa.

Leik med ord - rektor Astrid Dagestad og Ingrunn Røyset

Leik med ord

26.02.2018

Ulstein kulturskule arrangerer eit fem vekers kurs hausten 2018.

Friluftsområdekart.PNG

Friluftsområde – kartlegging og verdsetting

26.02.2018

Vi ønsker dine innspel til kartet over friluftsområde i Ulstein som vi har begynt å lage. Finn du manglar i kartet? Gi oss beskjed!

Budsjett

Gi dine innspel om korleis kommunen bør spare

05.02.2018

Korleis bør Ulstein kommune spare pengar?

Brutto skatteinngang, prosent av landssnittet (akkumulert).png

– Vår strategi for Ulstein kommune som motor for utvikling ligg fast

01.02.2018

Rådmannen føreslår omstillingspakke for formannskapet, med innsparingstiltak for 10 million i 2018 og 20 million i 2019.

Ny kostemaskin

3. klassingar i kommunen skal dekorere ny kostemaskin!

25.01.2018

Det vert gilt å få barneteikningar som profilering på den nye kostemaskina!

Lys i Bjørndalsvegen

Meld feil på gatelys

01.11.2017

Mørenett si nettside kan du mellom anna melde frå om feil på gatelys.

Talarstol

Du kan påverke

30.01.2017

Innbyggarinitiativ via mobiltelefon

Login for redigering